Pagpang-ayo sa Mga Amulet & salamangka

Ang mga anting-anting ug mga pagpamarang sa pagpamarang alang sa pagpang-ayo sa pisikal, mental ug espiritwal