Mga Proteksyon sa mga Amulet ug salamangka

Ang mga anting-anting ug mga barangan sa pagpamarang alang sa pagpanalipod sa imong kaugalingon, imong mga minahal ug imong balay o negosyo